Strona główna   >   Oferty pracy   >   Młodszy bibliotekarz / starszy kustosz do katalogowania publikacji historycznych dotyczących II wojny światowej

Młodszy bibliotekarz / starszy kustosz do katalogowania publikacji historycznych dotyczących II wojny światowej

Biblioteka Narodowa, mazowieckie / Warszawa, 2020-02-14Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji historycznych dotyczących II wojny światowej


Miejsce pracy: WarszawaOd kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości terminologii historycznej,
 • specjalizacji w zakresie historii II wojny światowej,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości języka niemieckiego (na poziomie co najmniej B2),
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.

Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:

 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii lub bibliologii.

Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora historii),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości terminologii historycznej,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu historii, w szczególności historii II wojny światowej,
 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu historii, w szczególności historii II wojny światowej,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora historii),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości terminologii historycznej,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu historii, w szczególności historii II wojny światowej,
 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu historii, w szczególności historii II wojny światowej,
 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu historii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:

 • tworzenie deskryptorów dla publikacji historycznych,
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.

Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • budowanie tezaurusa z zakresu historii II wojny światowej,
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe).

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • budowanie tezaurusa z zakresu historii II wojny światowej,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • korektę opisów bibliograficznych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • budowanie tezaurusa z zakresu historii II wojny światowej i kontrolę nad nim,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu historii II wojny światowej w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów z zakresu historii II wojny światowej,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu historii II wojny światowej,
 • prowadzenie szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania publikacji z zakresu historii II wojny światowej z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu historii II wojny światowej,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu historii II wojny światowej,
 • selekcję publikacji obcych z zakresu historii II wojny światowej do zbiorów BN.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • budowanie tezaurusa z zakresu historii II wojny światowej i kontrolę nad nim,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu historii II wojny światowej w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów z zakresu historii II wojny światowej,
 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu historii II wojny światowej,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania publikacji z zakresu historii II wojny światowej z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu historii II wojny światowej,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu historii II wojny światowej,
 • selekcję publikacji obcych z zakresu historii II wojny światowej do zbiorów BN.

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat lub ¾ etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:

 • 3 200 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 500 zł (bibliotekarz),
 • 3 800 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 500 zł (kustosz),
 • 5 200 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Te oferty mogą Cię zainteresować!

0000-00-00

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

mazowieckie,

0000-00-00

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

kujawsko-pomorskie,

0000-00-00

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

zachodniopomorskie, Relokacja do woj. kujawsko-pomorskiego (wsparcie)