Archiwa kategorii: aspekty pracy

Zadania pracownika biurowego

4Do zadań pracownika biurowego w naszej zielonogórskiej firmie (pracownik biurowy Zielona Góra) zaliczają się działania związane z gromadzeniem i porządkowaniem ważnych dla prawidłowego i bezproblemowego działania firmy dokumentów, na przykład rachunków, faktur czy umów z klientami. W obowiązku pracownika biurowego jest udokumentowanie, skatalogowanie i nierzadko przetworzenie zgromadzonych danych. Część umów realizowanych przez naszą firmę zawarta jest jedynie w formie papierowej, dlatego zadaniem pracownika biurowego jest sporządzenie odpowiednich notatek i kopii umów w formie elektronicznej. W tym celu niezbędna jest znajomość obsługi programów pakietu MS Office lub OpenOffice, takich jak Word, Excel czy Access.

Praca powierzona pracownikowi biurowemu musi być wykonana dokładnie i rzetelnie w taki sposób, by bez problemu można było odnaleźć to, co w danym momencie nas interesuje. Dobry pracownik biurowy musi się cechować dobrą organizacją czasu, umiejętnością planowania, zamiłowaniem do ładu i porządku oraz pomysłowością. Nierzadko to pracownik biurowy musi wymyślić jak odpowiednio skatalogować odpowiednie dokumenty, by ich podział był jasny i czytelny dla każdego. Ponadto, pracodawca bardzo często powierza pracownikowi biurowemu wykonanie różnego rodzaju raportów i zestawień. Pracownik biurowy musi wykazać się umiejętnością obsługi podstawowych urządzeń biurowych znajdujących się w firmie, czyli faksu, kserokopiarki, niszczarki i drukarki. Przydatna może okazać się także umiejętność obsługi bindownicy czy frankownicy.

Grosz do grosza…

Wysokość zarobków pracownika biurowego w Bytomiu, pracownik biurowy Bytom, tak jak w przypadku każdego innego zawodu nie są stałe, a zależą od szeregu różnych czynników, na które składają się:

  • wykształcenie,
  • doświadczenie,
  • staż pracy,
  • posiadane umiejętności i kwalifikacje,
  • wielkość i rodzaj firmy,
  • majętność firmy,
  • zakres obowiązków.

2

Na inne zarobki mogą liczyć pracownicy biurowi zatrudnieni w dużej, prężnie działającej firmie, mogącej pochwalić się rocznym obrotem na poziomie milionów złotych, na inne osoby obsługujące niewielkie biura lokalnych przedsiębiorstw prywatnych. Zarobki mogą wzrosnąć, jeśli dany pracownik biurowy posiada wykształcenie administracyjne, ekonomiczne lub zgodne z dziedziną działalności danej firmy. Znajomość języka angielskiego i umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych to już podstawa. Nikt nie zatrudni osoby, która nie ma pojęcia jak włączyć komputer czy skserować ważne dokumenty. Ponadto, w pracy biurowej przydają się również zdolności organizacyjne oraz umiejętność sporządzania podstawowej dokumentacji, takiej jak listy, wnioski, petycje czy raporty. Znajomość programów pakietu MS Office jest niezbędna.

W zależności od posiadanych kwalifikacji, wykształcenia i firmy, w jakiej pracownik biurowy jest zatrudniony, jego miesięczne zarobki mogą wynosić od 1500 do 3000 zł netto.